Per encàrrec de la FIAC (Federació Internacional d’Associacions de Catalanística), el 7 de maig de 2010 es desenvolupà la taula rodona “La catalanística a Iberoamèrica: estat de la qüestió i perspectives de futur” en el marc del XIIIè. col·loqui de la NACS (North American Catalan Society), celebrat a la Temple University, de Filadèlfia (EUA). Hi foren convidats els professors Alberto J. Miyara (Argentina), Esteve Jaulent (Brasil), Carlos Adrián García (Cuba) –a qui lamentables problemes politicoadministratius van impedir de ser-hi present, José M. Murià (Mèxic) i Pablo Duarte (Xile), a més de Jaume Martí-Olivella i August Bover i Font, aleshores president i vicepresident -respectivament- de la FIAC. La reunió permeté constatar la gran importància històrica de la presència de la cultura catalana en aquests cinc països i la ferma voluntat d´aprofitar l´avinentesa per aglutinar els recursos humans i acadèmics necessaris per tal d´aconseguir la fundació de l´ACAL, la futura Associació de Catalanística de l´Amèrica Llatina, tal com aquest grup inicial decidí d’anomenar-la.
Una segona reunió preparatòria tingué lloc a la Universitat de l’Havana, el dia 29 de novembre de 2011, en el marc del II Taller Internacional “Cuba i els Països Catalans: trobada de pobles i cultures”, amb l’Assistència dels professors Alberto J. Miyara (Argentina), Alejandro Sánchez (Cuba), José M. Murià (Mèxic) i August Bover i Font (Catalunya).
L’assemblea constitutiva de l’ACAL tingué lloc el dia 31 d’agost de 2012 al Colegio de Jalisco (Zapopan, Jalisco, Mèxic), en el marc del seminari “Presencia catalana en México y el resto de América Latina”.

DSC01159

La junta del 2014 va quedar formada per les següents persones

Presidenta: Montserrat Galí (Mèxic)
Vicepresident: Alejandro Sánchez (Cuba)
Secretària: Anna Ribera Carbó (Mèxic)
Vocals: August Bover (Catalunya), Pau Duarte (Xile), Jaume Martí-Olivella (EUA),
Alberto J. Miyara (Argentina)
Vocal ex-officio: José María Murià (Mèxic)

En el Congrés de Puebla es va determinar que la nova junta de l’ACAL del 2016 la formarien les següents persones

Alejandro Sánchez Castellanos (president)
Carmen Alicia Dávila Munguía (vicepresidenta)
Beatriz Laffita Menocal (secretaria)
Idania Esther Rodríguez Ortega (Vocal)
Walter O. Arias Estrada (Vocal)
Gabriela dalla Corte (Vocal)
Núria Galí Flores (Vocal)
Albert Torras Corbella (Vocal)