[Texto en español al final]

REACTIVACIÓ DE L’ACAL

Benvolguts companys de l’ACAL, ja fa massa temps que la nostra associació és inoperant. D’ençà de la inesperada mort de la nostra malaguanyada col·lega Gabriela Dalla Corte, ànima del grup de l’ACAL de Catalunya, i de la també inesperada -i inexplicada- suspensió del congrés que s’havia previst celebrar a la Universidad de La Habana el mes de novembre de 2018, ja no hi ha hagut cap més activitat. Repetidament s’ha intentat parlar amb el darrer president, el professor Alejandro Sánchez, i amb la darrera secretària, la professora Beatriz Laffita, tots dos de la Universidad de La Habana, però mai no se n’ha obtingut resposta. Aquest llarg silenci de l’associació ha motivat la lògica preocupació de diversos dels associats -inclosos la resta de membres de la junta directiva- i, tenint en compte que, segons els nostres estatuts, el termini de duració en els diferents càrrecs ja ha caducat, proposem un rellançament de l’ACAL, que fins a la constitució d’una nova junta directiva i la represa d’activitats, podria ser presidida provisionalment per la doctora Angélica Peregrina, que no dubtem que podrà comptar amb la col·laboració de tots nosaltres i de la resta de socis interessats.

Barcelona – Guadalajara, 9 de març de 2021

August Bover

José M. Murià

Albert Torras

 

REACTIVACIÓN DE LA ACAL

Queridos compañeros de la ACAL, hace ya demasiado tiempo que nuestra asociación es inoperante. Desde la inesperada muerte de nuestra malograda colega Gabriela Dalla Corte, alma del grupo de la ACAL de Cataluña, y de la también inesperada -y inexplicada- suspensión del congreso que se había previsto celebrar en la Universidad de La Habana el mes de noviembre de 2018, ya no ha habido ninguna otra actividad. Repetidament se ha intentado hablar con el último presidente, el profesor Alejandro Sánchez, y con la última secretaria, la profesora Beatriz Laffita, ambos de la Universidad de La Habana, pero nunca se ha obtenido respuesta. Este largo silencio de la asociación ha motivado la lógica preocupación de diversos de los asociados                -incluidos el resto de la junta directiva- y, teniendo en cuenta que, según nuestros estatutos, el límite de duración en los diferentes cargos ya ha caducado, proponemos un relanzamiento de la ACAL, que hasta la constitución de una nueva junta directiva y el reinicio de actividades, podría ser presidida provisionalmente por la doctora Angélica Peregrina, que no dudamos que podrà contar con nuestra colaboración y la de todos los socios interesados.

Barcelona – Guadalajara, 9 de Marzo de 2021

August Bover

José M. Murià

Albert Torras